Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Desať minút pre Nové Mesto! Začalo sa elektronické sčítanie obyvateľov

Desať minút pre Nové Mesto! Začalo sa elektronické sčítanie obyvateľov
15.02.2021 - Od dnešného dňa až do konca marca bude na Slovensku prebiehať historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov.
Sčítací formulár, ktorého vyplnenie zaberie len pár minút, nájdete na stránke: https://eso.scitanie.sk/sk
Sčítanie a jeho výsledok je mimoriadne dôležité aj pre mestá a obce. Jedna z otázok zo sčítacieho formulára sa týka miesta pobytu a je kľúčová pre financovanie a s ním súvisiaci rozvoj samospráv. Čím viac ľudí sa prihlási k Novému Mestu (nielen tí, ktorí tu majú trvalý pobyt, ale aj všetci, ktorí u nás majú bydlisko bez trvalého pobytu), tým viac peňazí dostane mestská časť od štátu na nové škôlky, lepšie školy, kvalitnejšie cesty, služby pre seniorov, či viac zelene. Využime šancu, aká je len raz za desať rokov. ĎAKUJEME, že si nájdete zhruba 10 minút a vyplnením elektronického formulára pomôžete aj svojmu Novému Mestu!

TÝKA SA MA SČÍTANIE?
Sčítava sa každý, kto má v SR trvalý, prechodný alebo tzv. tolerovaný pobyt (cudzinci).
KEDY A AKO SA MÔŽEM SČÍTAŤ?
Sčítať sa budeme kedykoľvek od 15. februára do 31. marca 2021 elektronicky (cez počítač, tablet, či mobil). Nahlasujeme stav, ktorý bol aktuálny k polnoci z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.
ČO AK NEMÁM POČÍTAČ ČI INTERNET?
Poproste o pomoc s elektronickým sčítaním blízkych (deti, vnukov, známych). Ak nemáte ani takúto možnosť, do sčítania sa budete môcť zapojiť v určenom čase od 1. apríla do 31. októbra 2021, kedy budete mať k dispozícii služby sčítacích asistentov – na kontaktných miestach, alebo priamo doma. (O podrobnostiach vás budeme informovať neskôr.)
KDE NÁJDEM ELEKTRONICKÝ SČÍTACÍ FORMULÁR?
Na webovej stránke http://www.scitanie.sk, alebo v mobilnej aplikácii, ktorú si budete môcť stiahnuť z Google Play alebo App Store.
AKO SA PRIHLÁSIM DO FORMULÁRA?
Zadáte svoje rodné číslo, ak sčítate člena rodiny či blízku osobu, tak jej rodné číslo. Následne svoju identitu potvrdíte zadaním diskrétneho doplnkového údaja, čo zvyšuje bezpečnosť vášho prihlásenia. Prihlásiť sa dá aj prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.
AKÉ OTÁZKY OBSAHUJE FORMULÁR?
Je kratší ako v minulosti, obsahuje 13 otázok. Napr. otázku o súčasnom pobyte (bydlisku), o rodinnom stave, o zamestnaní, o dosiahnutom vzdelaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti, o materinskom jazyku, o náboženstve.
MUSÍM SA ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA?
Vyplnenie sčítacieho formulára je v zmysle zákona povinné.
ČO AK BUDEM POTREBOVAŤ PORADIŤ?
Od 15. februára funguje informačné call centrum na čísle 02/20 92 49 19.


Vytvorené: 15.02.2021 15:24, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore