Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referent/Referentka Denného centra Račianska "Zlatý Dážď"

Referent/Referentka Denného centra Račianska "Zlatý Dážď"
26.03.2024 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

referent/ka denného centra račianska „zlatý dážď“

 

Miesto výkonu práce: Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava

Mesačný plat: 521,50 €

Termín nástupu: ihneď/po dohode

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok – 22,5 hodín týždenne na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

Činnosti, ktorými Vás budeme u nás zamestnávať:

 • dohodnutá pracovná doba od 12.30 hod. do 17.00 hod. denne,
 • pri výkone práce dodržiava platnú legislatívu, interné normy, smernice, zásady, štatút, prevádzkový a sanitačný poriadok denného centra,
 • dodržiava všeobecné hygienické zásady a bezpečnostné predpisy pri práci,
 • riadi a zabezpečuje činnosť a prevádzku denného centra,
 • zabezpečuje a podáva občerstvenia počas akcií denného centra,
 • vedie evidenciu dokladov na zúčtovanie drobných nákupov potrebných pre zabezpečenie chodu denného centra,
 • organizuje kultúrno-spoločenské akcie pre členov denného centra a vybavuje administratívu s tým spojenú, zodpovedá za tvorbu výročnej správy denného centra,
 • organizuje jednodňové zájazdy,
 • spolupracuje pri zabezpečení krátkodobých prenájmov priestorov denného centra a to najmä sprístupňuje priestory prenajímateľom, zabezpečuje bezproblémový priebeh, sleduje trvanie prenájmu a uzatvára zariadenie po skončení prenájmu,
 • denne upratuje priestory denného centra a sociálnych zariadení,
 • zodpovedá za majetok, poriadok a čistotu v interiéri denného centra,
 • plní ďalšie mimoriadne pracovné úlohy podľa pokynov nadriadeného.

 

K Vašej novej práci budete určite potrebovať:

 • min. stredoškolské  vzdelanie s maturitou,
 • vítané sú pracovné skúsenosti z oblasti sociálnej práce so seniormi a poradenstva pre seniorov,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť, komunikačné schopnosti, osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť a precíznosť.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 15.04.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 Vytvorené: 26.03.2024 17:12, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore