Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odborný/á referent/ka Špeciálneho Stavebného úradu

Odborný/á referent/ka Špeciálneho Stavebného úradu
26.03.2024 -Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu

 

 

                                                                                  Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava

Mesačný plat: od 1.300,- €/na základe kvalifikácie, skúseností a výsledkov

Termín nástupu: ihneď / po dohode

Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer na dobu určitú

Počet obsadzovaných miest: 1

 

 

Činnosti, ktorými vás budeme u nás zamestnávať:

Vykonávanie agendy stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne cesty III. a IV. triedy a účelové cesty, a to najmä:

 • spracovávanie a vydávanie oznámení o ohlásených drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
 • spracovávanie podkladov a vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
 • povoľovanie a nariaďovanie odstránení stavieb a ich zmien,
 • vedenie konania o dodatočnom povolení stavby,
 • vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a zákona o správnom poriadku,
 • sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb,
 • súvisiace technicko-administratívne činnosti.

 

K vašej novej práci budete určite potrebovať:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým alebo architektonickým zameraním,
 • splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov výhodou,
 • prax na stavebnom úrade výhodou,
 • skúsenosť s prácou v samospráve  a s aplikáciami verejnej správy je pre nás výhodou,
 • orientácia v príslušnej legislatíve,
 • zručnosti pri práci s PC a balíkom Microsoft Office,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, precíznosť, komunikačné schopnosti, bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady,
 • konštruktívna schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie a aktívny prístup k práci.

 

Výhody a benefity spojené s Vašou novou prácou:

 

 • odmeny v zmysle kolektívnej zmluvy:
 • za mesiac apríl vo výške až do 50% funkčného platu,
 • za mesiac september vo výške až do 50% funkčného platu,
 • 13. plat vo výške 100% funkčného platu v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 4 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 6,50 €,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 85 € mesačne,
 • multisport karta.

 

Ak Vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať požadované listiny:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o doterajšej praxi a so stručným popisom pracovných činností,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonávanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade uzatvorenia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely.

 

Písomnú žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom* doručiť najneskôr do 15.04.2024 na adresu:

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Referát personalistiky a miezd

Junácka ul. 1

832 91 Bratislava

 

alebo

 

na adresu personalne@banm.sk.

 

Písomnú žiadosť so všetkými požadovanými dokumentami je možné poslať aj prostredníctvom www.profesia.sk.

 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.Posledná aktualizácia: 26.03.2024 15:47
Hore
Hore
Hore