Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oznámenie verejnej prezentácie procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma

Oznámenie verejnej prezentácie procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma
18.11.2020 -

OZNÁMENIE  VEREJNEJ PREZENTÁCIE procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu  

Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma

zvolanej na základe Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 18/32 konaného 6.10.2020 za účelom oboznámenia verejnosti s procesom obstarávania územnoplánovacích podkladov v kontexte návrhu Zadania Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma, v MČ Bratislava–Nové Mesto (ďalej aj UŠ), ktorý je zverejnený na stránke: https://www.banm.sk/6346-sk/uzemne-planovanie/
Obstarávateľom UŠ je spoločnosť CC LAMBDA, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava. Obstarávanie je v zmysle §2a zákona č. 50/1976 Zb. V znení neskorších predpisov zabezpečené prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Zuzana Jankovičovej.
 
Dátum konania prezentácie: 26.11.2020
Miesto jeho konania: on-line prostredníctvom aplikácie Zoom
Link: https://zoom.us/j/93928647613?pwd=MS93VFBVNmpxSG5oMEhHRGZMYm1HZz09
Prihlasovacie údaje: ID: 939 2864 7613, Heslo: 361441
Čas začatia: 16:00 hod.

Návrh Zadania Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma je zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk

Bližšie informácieVytvorené: 19.11.2020 11:55, webman
Hore
Hore
Hore