Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistici budú zisťovať od júla do decembra informácie o zdraví

17.07.2019 - Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktoré prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Cieľom zisťovania je vytvoriť spoločenský rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravotnom stave obyvateľov únie. Získava sa tak zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách EÚ. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci únie.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi nimi aj mestská časť Bratislava – Nove Mesto. Do zisťovania bolo zaradených takmer 8 000 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
Pracovník Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý navštívi domácnosť, je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré občania v rámci zisťovania poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/ 69250 410 - Mgr. Roman Schieber.


Vytvorené: 17.07.2019 06:56, webman
Hore
Hore
Hore