Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Jarná deratizácia škodcov

06.03.2019 - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. apríla do 31. mája 2019 uskutočnená celoplošná jarná deratizácia s cieľom regulácie živočíšnych škodcov. Deratizáciu verejných priestranstiev v našej mestskej časti zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilej firmy.

Viac informácií: Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2019


Vytvorené: 06.03.2019 13:03, webman
Hore
Hore
Hore