Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štatistický úrad bude zisťovať, ako sú Slováci na tom s informačnými technológiami

18.04.2018 - Štatiastický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využití informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností, znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využívania týchto technológií. Výsledky budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.
Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 150 obcí (medzi nimi aj bratislavské Nové Mesto) a takmer 4600 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 19. apríla do 31. mája 2018.   
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je poviný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Štatistický úrad garantuje, že všetky informácie, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatististiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.


Vytvorené: 18.04.2018 15:10, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore