Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN )

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN )
07.09.2017 -  
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá  pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN)
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava  Oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Náplň práce:
 • plnenie úloh podateľne (elektronická registratúra) a zabezpečovanie služby v styku s poštovým úradom,
 • zabezpečovanie centrálnej evidencie doručených záznamov v informačnom systéme a určovanie následných spracovateľov písomností
 • preberanie a evidencia poštových zásielok od stránok
 • fyzické preberanie a odovzdávanie poštových zásielok pre zamestnancov úradu a organizácie MČ BNM
 • zabezpečovanie vyhotovenia prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom
 • zabezpečovanie služieb integrovaného obslužného miesta IOMO
 • preberanie a rozdeľovanie dennej tlače a časopisov pre potreby zamestnancov úradu
 • vykonávanie hlavnej mesačnej uzávierky – sumárny výkaz
 • zabezpečovanie kopírovania spisových materiálov pre zamestnancov úradu
 • zabezpečovanie letného pitného režimu,
 • evidovanie a vydávanie poštových zásielok pre bezdomovcov MČ BNM
 • spracovávanie elektronického podania v elektronickej schránke MČ BNM
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú – zastupovanie počas PN (cca 6 mesiacov)
Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie   požiadavky:
 • prax v administratíve
 • výhodou prax v elektronickej registratúre
 • znalosť práce s PC, záujem nadobúdať skúsenosti z praxe, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, asertivita, spoľahlivosť, flexibilita
 • bezúhonnosť
Predpokladaný termín nástupu: 01.10. 2017/dohodou
K žiadosti je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti zaslať do 21. septembra 2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 07.09.2017 07:28, webman
Hore
Hore
Hore