Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá organizačno-administratívnych pracovníkov do denných centier seniorov (Jeséniova 51 a Sibírska 37)

12.06.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá 2 pracovníkov do denných centier seniorov (organizačno-administratívny pracovník)
Miesto práce:
 Denné centrum seniorov, Jeséniova 51, Bratislava a Denné centrum seniorov, Sibírska 37, Bratislava
Druh pracovného pomeru: znížený úväzok
Požiadavky:
 minimálne stredoškolské vzdelanie
 znalosti práce s počítačom, ovládanie programov Windows, Office, internet
 dobré organizačné skúsenosti
 kladný vzťah k seniorom
 komunikatívnosť, trpezlivosť
 bezúhonnosť

Bližšie informácie: 02/49253601, 02/49253377
http://www.banm.sk/oddelenie-socialnych-sluzieb/
Predpokladaný termín nástupu:  august 2017 /dohodou
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti zaslať do 03.07.2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 12.06.2017 10:03, webman
Hore
Hore
Hore