Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jaslí

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jaslí
06.03.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá
kuchára/kuchárku do detských jaslí
Miesto práce:
 Detské jasle, Robotnícka 11, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Požiadavky: vyučenie v odbore kuchár (výučný list)
Bližšie informácie: 02/44 373 549,  02/45 529 408
Predpokladaný termín nástupu:  apríl 2017 /dohodou

K žiadosti  je potrebné doložiť Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti zaslať do 31. marca 2017 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 06.03.2017 14:51, webman
Hore
Hore
Hore