Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Višňová

  • kĺzačkaDI-Višňová
  • kývavé zariadenie 1ks (ťava)
  • kývavé zariadenie 1 ks (prevažovač)
  • preliezka kovová 3 ks (zemeguľa, 2 ks kocka)
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavička parková 24 ks (10 ks okrová, 14 ks zelená)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:24, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore