Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Videozáznamy z rokovania zastupiteľstva

Mestská časť Bratislava  Nové Mesto podstúpila na prelome rokov 2012 a 2013 audit transparentnosti, z ktorého záverov vznikol dokument 80 krokov pre transparentnú Bratislavu - Nové Mesto. Jednou z úloh bolo zverejniť na stránke mestskej časti všetky dostupné videozáznamy z rokovania miestneho zastupiteľstva, ktoré boli dovtedy prístúpné zo stránky TV Bratislava. Cieľom bolo zabezpečiť záujemcom jednoduchší a transparentnejší prístup k informáciám z miestneho zastupiteľstva. Jednotlivé záznamy sú členené podľa rokov, kedy sa dané zastupiteľstvo konalo. 


Archív videozáznamov


Záznamy z roku 2013
Záznamy z roku 2012
Záznamy z roku 2014
Záznamy z roku 2015


Vytvorené: 07.08.2013 09:08, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore