Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Verejnosť môže ešte 10 dní pripomienkovať kultúrny život

Verejnosť môže ešte 10 dní pripomienkovať kultúrny život
22.03.2023 -

Do konca marca môžu všetci obyvatelia bratislavského Nového Mesta vyplniť anonymný dotazník, v ktorom môžu vyjadriť svoju spokojnosť či nespokojnosť s ponukou kultúrnych podujatí na území mestskej časti. Vyplnením dotazníka tak môžu túto ponuku zlepšiť či rozšíriť.

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto ponúka svojim obyvateľkám a obyvateľom možnosť participácie pri tvorbe kultúrnej ponuky. Vyplnením krátkeho dotazníka tak môžu prispieť aj k vzniku nových podujatí, či rozšíreniu počtu miest, kde by sa tieto podujatia mohli konať.

„Či už nám z prieskumu medzi obyvateľkami a obyvateľmi Nového Mesta vyjde, že im chýbajú športové podujatia, rozprávkové popoludnia či viac koncertov alebo premietaní filmov, budú pre nás jeho výsledky základom pri tvorbe ponuky podujatí. Aby však mohli byť výsledky mohli byť rozhodujúce, treba mať čo najviac vyplnených dotazníkov,“ vysvetlil starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Matúš Čupka.

Dotazník nájdete tu:
https://survey123.arcgis.com/share/01f131dc833244d78b0700fabb5ce09c

Krátky a jednoduchý dotazník je možné vyplniť do 31. marca 2023 a je dostupný online aj v tlačenej verzii na podateľni miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Táto iniciatíva mestskej časti je inšpirovaná Koncepciou udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030 (Dekáda pre kultúru), ktorú vydalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v roku 2022.Vytvorené: 22.03.2023 15:55, Veronika Bauch
Hore
Hore
Hore