Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Trojdomy

  • kolotoč 2 ks (1 malý, 1 veľký)
  • kývavé zariadenie  1 ks (pes)  
  • domček s kĺzačkou
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 22:22, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore