Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sviatočný príhovor: Ako sa dostať vpred

Sviatočný príhovor: Ako sa dostať vpred
23.12.2019 - Pri príležitosti Vianoc 2019 vám prinášame sviatočný príhovor duchovného správcu Farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici Jozefa KOVÁČIKA, ktorý pripravil pre decembrové vydanie Hlasu Nového Mesta: 

Mám rád chvíle, keď sa mi podarí nájsť čas na dobrú knihu. Zvyčajne na to vyžívam čas adventu a pôstneho obdobia. Aj tento rok som sa tešil na dobré knihy. Spomedzi nich na dielko anglického autora C. S. Lewisa „Hovory“. Podľa Lewisa je úplne prirodzené, že ak zistíme, že naše hodiny ukazujú nesprávny čas, je potrebné ich prestaviť. „Považoval by som za vtip, keby ste mi povedali, že hodiny späť vrátiť nemôžete... Všetci chceme pokrok. Ale pokrok znamená dostať sa bližšie k miestu, kde chcete byť. A ak ste odbočili nesprávne, pokračovať vo zvolenom smere vás k cieľu nepriblíži. Ak ste na nesprávnej ceste, pokrok znamená urobiť obrat o 180 stupňov a vrátiť sa späť na správnu cestu – v tom prípade človek, ktorý sa vráti ako prvý, je ten najpokrokovejší. Návrat späť je tá najrýchlejšia cesta vpred.“ Toľko Lewis v jednom zo svojich rozhlasových príspevkov o viere. Aj dnes sú slová vyslovené v roku 1942 aktuálne. Počúvame, čo všetko je moderné a pokrokové, čo naopak staré, skostnatené a už dávno malo byť v múzeu.
V kresťanstve sa k tomu pridáva i rozmer viery. Nie nadarmo často počúvame vtip, že ak chceš rozosmiať Pána Boha, porozprávaj mu o svojich plánoch... Radi plánujeme a je to potrebné. Zabúdame však na to staré, no krásne a pravdivé „... ak Pán Boh bude chcieť“. A potom je tu silné pokušenie toho, čo slávime v týchto dňoch. Namiesto Boha v dieťati v Betleheme vidieť iba človeka. Mocného, múdreho, zaujímavého... Ale nie Boha! Ježiš Kristus sa narodil ako pravý Boh a pravý človek. Hoci vyzerá ako malé bezbranné dieťa v jasličkách. „Ku komu by sme šli, Pane?“ To je odpoveď apoštolov, keď viacerí od Ježiša pohoršení odišli. Vianoce sú pre nás možnosť vrátiť sa k podstate viery. Aby sme sa pokúsili, hoci s námahou a pádmi, budovať na viere. A nie na jej karikatúre alebo na tom, čo si prispôsobíme ako falošný obraz viery. Aj za cenu, že sa budeme musieť kúsok či kus na našej ceste vrátiť. Pretože niekedy je „návrat späť tá najrýchlejšia cesta vpred“.

Jozef Kováčik
duchovný správca Farnosti Kráľovnej rodiny


Vytvorené: 23.12.2019 12:34, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore