Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Správa z čistenia jazera Kuchajda

Správa z čistenia jazera Kuchajda
03.05.2024 -

V dňoch 25. až 27. apríla sa uskutočnilo vyčistenie jazera Kuchajda od tuhého odpadu v spolupráci s tímom zo Spolku ochrancov vody Octopus, za účasti potápačov, a pod dohľadom zástupcu rybárskeho zväzu.


Čistenie bolo realizované v dvoch etapách:

1. etapa  - 25.4. až 26.4.2024

  • vyzbieranie drobného odpadu, ktorý sa nachádzal v areáli jazera
  • potápačský prieskum dna celého obvodu jazera ( do hĺbky 3 m )  a označenie nájdeného odpadu bójami
  • vyzbieranie odpadu v zóne určenej pre kúpajúcich sa

2. etapa  - 27.04.2024

  • hlavné čistenie dna jazera potápačmi s dôrazom na úseky väčšej kumulácie  kúpajúcich sa, vyčistenie plochy v časti jazera v okolí ostrova
  • demontáž časti oplotenia ostrova
  • prípadný výlov uhynutých rýb
  • úprava výšky trysky fontány a jej sfunkčnenie

Čistenie zabezpečili 8 potápači zaradení do rôznych pracovných funkcií. Pracovný priestor bol riadne označený so zákazom vstupu nepovolaným osobám. Nájdený odpad bol separovaný, zhodnotený, odvoz bežného odpadu zabezpečil EKO-Podnik VPS. 

Odpad vyzbieraný v 1. etape bol minimálneho množstva, išlo len o drobný odpad, ako napr. plastové poháre, PET fľaše, sklenené poháre, rybárske háčiky, rybárske vlasce a niekoľko kovových armatúr. Uvedený odpad sa nachádzal hlavne pod oboma reštauráciami a pod mólom.

V druhej etape bola vyčistená príbrežná časť jazera v okolí ostrova, v pásme do hĺbky 3 m. Aj tu potápači nachádzali prevažne drobný odpad. Úhyn rýb nebol nazaznamenaný. V rámci 2. etapy potápači na základe požiadavky mestskej časti demontovali cca 30 m kovového oplotenia ostrova. Išlo o časť oplotenia, ktoré  bolo prehrdzavené a z veľkej časti zvalené do vody, čím predstavovalo neviditeľnú prekážku pre kúpajúcich sa (v tejto časti jazera je kúpanie len na vlastnú zodpovednosť ). 

Na záver čistiacich prác potápači pod vodou technicky upravili trysku fontány tak, aby mohla opäť slúžiť svojmu účelu.

Výsledky čistenia za posledné roky potvrdzujú, že množstvo odpadu je už stabilizované (ročný prírastok cca 0,5 m3). K zachovaniu tohto stavu preto stačí udržiavací režim. Veľké nákupné vozíky, ktoré sa v minulosti pod vodou pravidelne a vo väčšom množstve vyskytovali, už za posledné roky neboli lokalizované.

Po vyčistení môžu návštevníci jazero bezpečne využívať. 

cistenia kuchajda
cistenia kuchajda2Posledná aktualizácia: 21.05.2024 15:45
Hore
Hore
Hore