Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Športová

  • šplhacia stena 2 ks (hojdačka, lano, rebrík)DI-Sportova
  • kôš na odpad 1 ks
  • lavička parková 8 ks (okrová)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:20, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore