Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sibírska 52

  • domček s kĺzačkou s doskočiskom do pieskuDI-Sibirska 52
  • preliezka kovová  v piesku (kocka)
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavička parková 4 ks (okrová)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:12, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore