Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sibírska 48

  • športová plocha neoplotenáDI-Sibírska 48
  • basketbalový kôš 1 ks
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 22:11, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore