Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sibírska 40

  • hrací  prvkov drevený 3 ks (lanové rebríky)DI-Sibirska 40
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavička parková 9 ks (okrová)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:11, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore