Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rozšírenie zberu o nové katalógové čísla odpadov ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV BNM, Stará Vajnorská 6

Názov akcie: Rozšírenie zberu o nové katalógové čísla odpadov Zariadenie na zber odpadov Bratislava – Nové Mesto, Stará Vajnorská 6
Navrhovateľ: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín
Zmena navrhovanej činnosti: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-zberu-o-nove-katalogove-cisla-odpadov-zariadenie-na-zber-od

Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)             
  1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚ BA v Bratislave, že predmetný zámer sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 23.03.2016
  2. Stanovisko Mestskej časti k zmene navrhovanej činnosti zo dňa 24.02.2016
  3. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 19.02.2016
Konanie k povoleniu stavby
Príslušným povoľovacím orgánom je: 
Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o životné prostredie
  
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)


Vytvorené: 05.04.2016 08:42, webman
Hore
Hore
Hore