Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Riazanská 2

  • hrací prvok kovový 2 ks (kocka, lomený)DI-Riazanská 2

Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:11, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore