Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Predaj a prenájom majetku formou verejnej obchodnej súťaže

  Názov projektu Rok  Špecifikácia majetku Číslo uznesenia Zápisnica z vyhodnotenia 
- spôsob nakladania s majetkom
1. Predaj / prenájom majetku s využitím elektronickej aukcie MČ nepoužíva
2. Prenájom majetku 2013 1. Konská železnica 17/29 -         žiaden záujemca
  výsledky súťaží   - stavba so súpisným č. 3284 nachádzajúca sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21304/1, k. ú. Nové Mesto, LV č. 3749    
      - celková podlahovou plocha 334 m2    
      2. Lanovka 19/15 príloha č.1
      - časti stavby Lanovky – hornej stanice a stavby Lanovky – dolnej stanice, vrátane ich príslušenstva – visutej osobnej sedačkovej jednolanovej obežnej lanovej dráhy s neodpojiteľnými vozňami na lanovej dráhe Bratislava, Železná studnička – Kamzík spolu so všetkými jej súčasťami a príslušenstvom   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže Lanovka
      - stožiarov lanovej dráhy    
      - pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19614/3, časti pozemkov parc. č. 19614/6, 19614/7 a 19614/9    
    2014 1. Spoločenský dom „Vernosť“ 20/11 -         žiaden záujemca
      - súpisné č. 1300 nachádzajúci sa na pozemku registra „C KN parc. č. 13528, LV č. 3749, k. ú. Nové Mesto    
      - celková úžitková plocha 4138 m2 22/20 -         žiaden záujemca
      2. Spoločenský dom „Vernosť“   -         žiaden záujemca
      - opis rovnaký ako v bode 1.    
           
          1.strana
    Rok  Špecifikácia majetku Číslo uznesenia Zápisnica z vyhodnotenia 
    - spôsob nakladania s majetkom
      3. nebytový priestor na ul.     
      Račianskej 87 7MMZ/14  
      - nebytový priestor č. 12-902, celková úžitková plocha 144,77 m2, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu na ul. Račianskej č. 87, súpisné číslo 1528, postaveného na pozemkoch registra „C KN parc. č. 12160,12163 a 12168, LV č. 2902    
    2015 1. nebytový priestor na ul. Račianskej 87    
      - opis rovnaký ako v bode 3 rok 2014 02/28 -         žiaden záujemca
      2. Spoločenský dom „Vernosť“    
      - opis rovnaký ako v bode 1 rok 2014 02/30 -         žiaden záujemca
3. Predaj majetku 2013 žiaden    
  - výsledky súťaží 2014 žiaden    
    2015      
           
  Vypracovala: Mgr. Biharyová Jana , kl. 201    
  dňa: 27.04.2015        
  Miestny úrad Bratislava Nové Mesto      


Vytvorené: 18.03.2016 09:41, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore