Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pluhová 12

  • pletivo od cestyDI-Pluhova 12
  • kĺzačka s doskočiskom do piesku
  • hojdačka 2 ks (1 veľká, 1 malá)
  • preliezka kovová -  rebrík
  • stolík v piesku
  • kývavé zariadenie 1 ks (prevažovač)
  • kôš na odpad 3 ks
  • lavička parková 6 ks (4 okrová, 2 modrá)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 22:00, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore