Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pionierska

  • oplotená športová plochaDI-Pionierska
  • basketbal 2 koše, futbal, volejbal, tenis, kolieskové korčule
  • U rampa na skateboard (vyradená pre značné poškodenie v najbližšej dobe bude odstránená, zatiaľ je tam upozornenie: Zákaz používania hracieho zariadenia)
  • kôš na odpad 4 ks
  • atletická dráha
  • atletické doskočisko skoku do diaľky

Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:59, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore