Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Orientačný beh - šport, ktorý donúti pohnúť rozumom

Orientačný beh - šport, ktorý donúti pohnúť rozumom
09.05.2019 - Po úspechu Areálu kontrol pre orientačný beh, ktorý bol minulý rok vybudovaný na Kamzíku, sa klub ŠK Sandberg rozhodol vybudovať ešte jeden, tiež na území Nového Mesta. Orientačný beh je športové odvetvie vytrvalostného charakteru, úlohou je prejsť alebo prebehnúť trať len s pomocou mapy a buzoly za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú v ňom umiestnené iba kontrolné stanovištia.
Realizačný tím si vybral lokalitu v lesoch nad Peknou cestou, pričom pôjde o druhý takýto areál v Bratislave. Na Slovensku sa mimo hlavného mesta nachádzajú už len dva podobné areály, vo Vlkolínci a v Košiciach.
Ako bude nový areál orientačného behu vyzerať?
Areál bude situovaný v lese a bude pozostávať z dvoch tratí. Jedna bude určená deťom, nenáročným bežcom a ľuďom s hendikepom, táto trať bude mať dĺžku jeden až dva kilometre. Druhá, náročnejšia trať s dĺžkou tri až päť km bude určená dospelým.
Trate budú označené kontrolnými stanovišťami v podobe drevených agátových kolov pevne zabudovaných v zemi. V športovom areáli na Peknej ceste bude postavená informačná tabuľa, na ktorej bude mapa aj presné pokyny na používanie.
Ako areál používať?
Kto si bude chcieť vyskúšať orientačný beh v tomto areáli, vyzdvihne si mapu v neďalekom bufete alebo si ju stiahne na webovej stránke ŠK Sandberg a sám si ju vytlačí. Ako funguje podobný areál na Kamzíku, sa môžete dozvedieť na stránke http://sandberg.orienteering.sk/kamzik/
Areál kontrol pre orientačný beh je primárne určený pre verejnosť, ktorá si chce vyskúšať niečo nové, vyraziť do prírody, pohnúť telom a tiež potrápiť hlavu mimo sveta počítačových technológií. Môžu sa v ňom zabaviť nielen športovci, ale aj tí, ktorí sa za nich nepovažujú. Časť tratí sa dá prejsť buď s kočíkom, alebo na vozíčku. Zároveň je vhodnou alternatívou aj pre orientačných bežcov, ktorí si tento terén ešte neotestovali.

Vlasta Kostercová, snímka ŠK Sandberg


(Uverejnené v Hlase Nového Mesta č. 5/2019, nájdete ho na stránke: https://www.banm.sk/data/att/11327.pdf


Vytvorené: 09.05.2019 11:47, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore