Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odborárska

  • kĺzačka s doskočiskom do piesku
  • hrací prvok drevený ťava 1 ks
  • kývavé zariadenie 1 ks (prevažovač)
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavička parková 4 ks (okrová)
  • kývavé zariadenie  2 ks (včielka, žralok)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:57, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore