Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Obecné byty

Čo vybavíte

Predaj bytových priestorov obce

Prenájom bytových priestorov obce

Žiadosť môžete podať:

Trvalý a prechodný pobyt v nájomnom byte

Čo potrebujete

U koho vybavíte

Barbora Hrubá - referent pre bytovú agendu
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail:barbora.hruba@banm.sk

Michaela Jankovíchová - referent pre bytovú politiku
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: michaela.jankovichova@banm.sk

 
 


Vytvorené: 24.01.2012 10:12, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore