Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novomestská samospráva bude hospodáriť s vyše 42 miliónmi eur

08.02.2023 -

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto bude v roku 2023 hospodáriť so sumou 42 112 049,00 eur. Vďaka novomestským poslankyniam a poslancom budú najväčšie investičné aktivity v oblasti vzdelávania. Rozpočet podporilo 21 poslankýň a poslancov z 22 prítomných členov poslaneckého zboru.

„Je skvelé, že sa nám podarilo predložiť poslankyniam a poslancom vyrovnaný rozpočet, ktorého súčasťou sú aj veľké investičné projekty. Či už je to tak dlho očakávaná revitalizácia Račianskeho mýta alebo rekonštrukcia vnútrobloku Ľudového námestia. Rovnako tak sa nám vďaka schválenému rozpočtu podarí pokračovať v rekonštrukciách základných a materských škôl,“ zhrnul prioritné oblasti rozpočtu starosta Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Matúš Čupka.  Investície v oblasti školstva tvoria polovicu rozpočtu. V bežných výdavkoch je to na chod základných a materských škôl 13 375 445 eur a pri investíciách je to takmer 10 miliónov eur (9 825 370 eur).

Rozpočet a novomestská samospráva ráta aj s revitalizáciou Parku Račianske mýto, ktorá bude hradená z prostriedkov Operačný program Kvalita životného prostredia. Revitalizácia sa dotkne spevnených plôch, pribudne nový mobiliár či hracie prvky, ale aj vodozádržné opatrenia.

Ďalšou akciou spolufinancovanou zo zdrojov EÚ je komplexná revitalizácia vnútrobloku a detského ihriska na Ľudovom námestí. Spolufinancovanie Nového Mesta na revitalizácii je 5%, čiže vo výške 17 500 eur. Projekt je podporený z programu REACT EU. Z toho istého programu je financovaná investícia do vnútorného vybavenia Strediska kultúry Vajnorská a Knižnice na Pionierskej ulici.Vytvorené: 02.03.2023 16:10, webman
Hore
Hore
Hore