Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ľudové námestie

 • oplotený celý areál
 • domček  s kĺzačkou  s doskočiskom do piesku
 • šplhacia stena s  hojdačkou
 • hojdačky v ohrádke  4 ks (4 ks malé)
 • kývavé zariadenie 1 ks (prevažovač)
 • kývavé zariadenie  1 ks  (koník)
 • kolotoč 1 ks
 • hrací prvok bubon 1 ks
 • hrací prvok kovový  2 ks (1 ks  pneumatiky, 1 ks  rebrík)
 • kôš na odpad 4 ks
 • lavička  parková 17 ks (okrová)
 • športová plocha na basketbal 1 kôš, futbal, volejbal
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:56, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore