Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ľubľanská

  • DI-Lublanskapieskovisko 2 x
  • domček s dvomi kĺzačkami
  • kovová preliezka  ks (kolotoč, poloblúk)
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavička parková 18 ks (zelená)
  • športová plocha oplotená (basketbal 2 koše, futbal)
  • aztécka stena 1 ks  
  • kývavé zariadenie (koník)
  • drevené oplotenie nízke
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:56, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore