Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Legerského

  • oplotenie areáluDI-Legerskeho 6
  • domček s kĺzačkou
  • pieskovisko
  • kôš na odpad 4 ks
  • hojdačky 2 ks (1 malá, 1 veľká)
  • lezecká stena
  • rebríková stena
  • lavičky 11 ks + stôl
  • kývavé zariadenie 2 ks (medveď, pes)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38

 


Vytvorené: 12.03.2012 21:55, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore