Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

L.Dérera

  • športová plocha neoplotenáDI-L. Dérera
  • kôš na odpad 1 ks
  • lavička  - striedačky  18 ks /zlý stav/
  • 2 ks parková okrová
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:40, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore