Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ladzianskeho

  • ŠI-Ladzianskéhooplotená športová plocha na basketbal 3 koše, futbal 2 bránky, tenisová stena,
  • volejbal
  • kôš na odpad 2 ks
  • lavičky - striedačky (modrá)

Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:54, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore