Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kukučínova

  • oplotený celý areál
  • oplotená športová asfaltová plocha na futbal
  • pieskovisko
  • hojdačky  v ohrádke 8 ks (4 ks malé, 4 ks veľké)
  • kývavé zariadenie 3 ks (prevažovač)  
  • preliezka kovová 2 ks (raketa, rebrík)  
  • kôš na odpad 1 ks
  • lavička parková 2 ks (okrová)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:53, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore