Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kontajnerové stojiská pre Bratislavu

18.08.2017 - Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť OLO, a.s. ponúkajú všetkým záujemcom spoluprácu pri budovaní kontajnerových stojísk pri bytových domoch, pričom ich spolupráca okrem iného spočíva v ponuke víťazného návrhu na vytvorenie funkčného a estetického stojiska ako celoplošného riešenia pre územia Bratislavy, ktoré spĺňa požiadavky vyplývajúce z Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.1/2017 i nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Víťazný návrh vyšiel z verejnej ideovej súťaže  „Kontajnerové stojisko pre Bratislavu“

V prípade záujmu spoločnosť OLO, a.s. poskytne ďalšie informácie. Kontaktovať ich môžete na obchod@olo.sk. Víťazné a ostané návrhy si budete môcť zdarma pozrieť na výstave počas Dňa otvorených dverí spoločnosti OLO, a.s., ktorý sa bude konať začiatkom septembra v Spaľovni odpadu na Vlčom hrdle.

Prezentácia ponuky na spoluprácu spoločnosti OLO, a.s. „Kontajnerové stojisko pre Bratislavu“      


Vytvorené: 18.08.2017 07:48, webman
Hore
Hore
Hore