Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kominárska

  • domček s kĺzačkou s doskočiskom do pieskuDI-Kominárska
  • kývavé zariadenie 2 ks (prevažovač)
  • hojdačka v ohrádke  (4 ks malé)  
  • hrací prvok kovový 1 ks (preliezka poloblúková)
  • kôš na odpad 6 ks
  • lavička parková 10 ks (zelená)
  • športová plocha
  • lavička 2 ks striedačky (okrová)
Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


Vytvorené: 12.03.2012 21:52, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore