Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Január

4. január

 • príprava celoplošného testovania
 • ZOOM ZŠ

5. január

 • Pracovné stretnutie s vicestarostami
 • ZOOM parkovanie
 • TV Ružinov
 • ZOOM ZŠ+MŠ

7. január

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

8. január

 • pracovná porada vicestarostovia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poslancami
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Ekopodniku

11. január

 • pracovné stretnutie vicestarostovia
 • ZOOM Magistrat – parkovacia politika
 • vybavovanie agendy starostu
 • ZOOM celoplošné testovanie

12. január

 • pracovné stretnutie s občanom
 • ZOOM starostovia
 • ZOOM riaditelia škôl
 • Krízový štáb – celoplošne testovanie

13. január

 • vybavovanie agendy starostu
 • ZOOM celoplošné testovanie
 • ZOOM Magistrát
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

14. január

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada vedúci oddelení
 • vybavovanie agendy starostu
 • pracovné stretnutie s poslancom

15. január

 • pracovná porada parkovanie
 • ZOOM Magistrat – plošné testovanie
 • Krízový štáb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

18. január

 • pracovné stretnutie vicestarostovia
 • pracovná porada Ekopodnik
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada soc. fond zamestnanca
 • pracovné stretnutie s občanom

19. január

 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovná porada celoplošné testovanie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

20. január

 • Miestne zastupiteľstvo

21. január

 • pracovné stretnutie parkovanie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

22. január

 • pracovné stretnutie parkovanie
 • príprava celoplošneho testovania
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

25. január

 • pracovné stretnutie vicestarostovia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu
 • ZOOM rozpočet

26. január

 • ZOOM Miestna rada
 • pracovné stretnutie s poslancom

27. január

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie s prednostom
 • pracovné stretnutie parkovanie
 • pracovné stretnutie s občanom
 • TEAMS BSK
 • Krízový štáb – celoplošné testovanie
 • pracovné stretnutie s poslancom

28. január

 • pracovné stretnutie magistrát
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovná porada vedúci oddelení
 • vybavovanie agendy starostu

29. január

 • vybavovanie agendy starostu
 • ZOOM Regionálna rada
 • pracovná porada s prednostom
 • pracovné stretnutie s poslancami


Vytvorené: 04.02.2021 14:36, webman
Hore
Hore
Hore