Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. Ondrej Macko, generálny riad. Duslo, a. s. odštepný závod Istrochem

Ing. Ondrej Macko
Pán Ing. Ondrej Macko je absolventom Národohospodárskej fakulty VŠE v Bratislave. Toto vzdelanie predurčilo jeho managersku kariéru. Vykonával niekoľko vedúcich funkcií.

    Pôsobil ako area (oblastný) manager pre strednú Európu v spoločnosti Slovenská EniCHem Augusta, potom ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva v spoločnosti Hirochem. Neskôr sa stal generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti St. Nicolaus, a. s. 

    Od 1. 6. 2003 je generálnym riaditeľom Istrochemu a od 1. 1. 2006 generálnym riaditeľom Duslo, a. s. odštepného závodu Istrochem v Bratislave. Súčasne je aj podpredsedom predstavenstva Duslo, a. s. a členom dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a členom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. Výrobný program spoločnosti je veľmi bohatý. Je to oblasť gumárenských chemikálií, priemyselné trhaviny, agrochemikálie, polypropilénové vlákna a farebné koncentráty. Pre ochranu životného prostredia poskytuje aj služby, a to čistenie odpadových vôd vo vlastnej čističke a vykonáva i služby v oblasti požiarnej ochrany. Spoločnosť získala viacero certifikátov z oblasti svojej výroby.

    Fúzia Istrochemu s Duslom, pričom Istrochem zostáva ako odštepný závod, nastala od 1. 1. 2006. Táto fúzia sa nedotýka negatívnym spôsobom doterajších obchodných vzťahov a v Istrocheme zostáva zachovaná pôvodná výroba. Od 1. júla 2006 sa Duslo, a. s. zlúčila so svojou materskou spoločnosťou Avion Invest a preberá nový názov Duslo, a.s.

    Táto výrobná organizácia obohacuje i našu mestskú časť a to nielen tým, že zamestnáva veľký počet ľudí z našej mestskej časti, ale veľkou mierou sa podieľa i na ochrane životného prostredia.

    Pán Ing. Macko ako čelný predstaviteľ tejto spoločnosti má na tomto všetkom veľký podiel, a preto si zasluhuje ocenenie mestskej časti - Cenu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2006.Vytvorené: 11.01.2012 11:16, webman
Hore
Hore
Hore