Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Florbal je tvorivý a zábavný, preto láka mladých

Florbal je tvorivý a zábavný, preto láka mladých
12.11.2019 - Florbal zažíva nevídaný boom. Tento mladý šport sa rýchlo uchytil aj na Slovensku. Získava si čoraz viac mladých a mimoriadne populárny je aj v školách. Mnoho šikovných florbalistov vyrastá aj v Novom Meste. Viacerí prešli rukami dlhoročného trénera Antona SUVANDŽIEVA, s ktorým sme sa o tomto novodobom športovom fenoméne porozprávali.

Čím to je, že je florbal taký populárny?
Je to dynamická, tvorivá, zábavná hra, ktorá je navyše medzi „hokejovými“ hrami najmenej náročná na výstroj a vybavenie. Populárna je aj jeho zjednodušená verzia s menším počtom hráčov, ktorá sa hrá na menšej ploche – napríklad verzia traja na troch bez brankára na malé bránky, ktorá je odporúčaná okrem iného aj pre školy.

Dnes už prakticky nie je školy, na ktorej by nefungoval florbalový krúžok. Ako je to so záujmom detí o florbal?
Napríklad na Základnej škole na Českej ulici, kde vediem florbalový krúžok, sa prihlásilo v minulom školskom roku viac ako 20 prvákov a druhákov. Tento školský rok to bude podobné. Treba povedať, že čo sa týka práce s deťmi, je to najkrajšia, ale zároveň asi aj najnáročnejšia veková kategória. Záujmy detí sa rýchlo menia, nedokážu sa ešte plne sústrediť. Tieto fakty musí brať tréner do úvahy a prispôsobovať im prístup a skladbu tréningovej jednotky.

Tréning zrejme nespočíva len v samotnej hre.
Máte pravdu, kladieme dôraz na všestrannú pohybovú prípravu. Do tréningu zaradíme vždy aj atletiku, gymnastiku, loptové hry, švihadlo, strečing. Dôležitá je aj spolupráca rodičov. Hlavným cieľom nás trénerov detí a mládeže je nielen rozvíjať talenty, ale najmä budovať u detí vzťah k športu ako celoživotnej aktivite. Je dôležité, aby sa stal súčasťou ich života.

Mladí florbalisti z Nového Mesta majú za sebou aj niekoľko úspechov. Ktoré sú tie najvýznamnejšie?
O tých by sa dalo dlho rozprávať. Osobne za veľký úspech považujem titul majstra Slovenska, ktorý získali mladší žiaci zo Základnej školy Cádrova, ktorých pripravuje trénerka a učiteľka Natália Pišová. Rozhodne najvýznamnejšie úspechy patria Základnej škole Kalinčiakova ako viacnásobnému majstrovi Slovenska. Je to aj prirodzené, „Kalina“ je výberová škola so športovým zameraním, je to „iná kategória“. Veľmi kvalitnú prácu a veľa úspechov dosiahla aj pani učiteľka, trénerka a zdravotníčka Ivica Radová zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej. Viacero úspechov dosiahli aj deti zo Základnej školy Česká – víťazi turnaja na Vazovovej, prvé miesto v turnaji na Riazanskej, víťazstvo v turnaji starších žiakov škôl bratislavského kraja v Stupave v roku 2018.

Florbal na rozdiel od napríklad hokeja nie je taký tvrdý a nebezpečný. Láka tento šport aj dievčatá?
Je to tak. Pravidelne máme v krúžku aj 4 – 5 dievčat, ktoré v ničom nezaostávajú za chlapcami. Musím sa vrátiť k veľmi silnej generácii, keď päť dievčat pobláznilo celú školu. Pribrali do tímu spolužiačky volejbalistky, absolvovali niekoľko spoločných tréningov a – poďme na turnaj! A čo sa stalo? Dievčatá ten turnaj vyhrali pred Kalinčiakovou! O rok neskôr, po tom, ako z tímu odišli deviatačky, skončili na krásnom druhom mieste. Bola to naozaj silná generácia. Viem, že niektoré tie dievčatá ešte stále hrávajú florbal.

Florbal je zároveň aj rodinný šport, nie výnimočne ho hrávajú zmiešané tímy rodičov s deťmi. Stretávate sa s tým aj vy?
Takéto stretnutia deti verzus rodičia robíme minimálne dvakrát počas školského roka a vždy je to veľká zábava. Preto keď organizujeme turnaj pre najmenších, vždy dáme výzvu, aby rodičia prišli v športovom a hrá sa aj zápas rodičovských tímov. Najbližšiu príležitosť budú mať už v sobotu 16. novembra na turnaji, ktorý organizujeme spolu s mestskou časťou Nové Mesto (Viac informácií: https://www.banm.sk/zostavte-si-svoj-tim-pozyvame-vas-na-novomestsky-florbalovy-turnaj-16-novembra-v-skolak-klube/)

Výhodou florbalu je aj to, že nie je príliš finančne náročný. S akými nákladmi musí rodič zhruba počítať, ak sa jeho dieťa rozhodne pre florbal?
Veľa škôl už má základné florbalové vybavenie, florbalová hokejka sa dá na začiatku aj požičať. Každý hráč by mal mať svoju vlastnú hokejku. Dostatočne kvalitná sa dá kúpiť za 25 – 30 eur. Čo sa týka ďalších nákladov, platí sa štartovné na turnajoch, na klubovej úrovni sa členské pohybuje na úrovni zhruba 200 eur ročne.

Zhováral sa Ján Borčin
Snímka archív Antona Suvandžieva


(Článok vyšiel v Hlase Nového Mesta č. 11/2019: https://www.banm.sk/data/att/11989.pdf)


Vytvorené: 12.11.2019 14:33, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore