Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Doc. MUDr. Viliam Fridrich, PhD., lekár

Doc. MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

Narodený 1.9.1953.
    Pán MUDr. Viliam Fridrich ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v roku 1978, I. atestáciu z vnútorného lekárstva získal v roku 1982 a v roku 1988 úspešne obhájil nadstavbovú atestáciu z kardiológie. V roku 2002 získal vedeckú hodnosť PhD.

    V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb pracuje od roku l997, kde pôsobí ako primár oddelenia intervenčnej kardiológie.

    Ako popredný kardiológ prispel k rozvoju kardiológie nielen svojim praktickým výskumom, ale aj vedeckou a publicistickou prácou ako samostatný autor i ako spoluautor.

    Je autorom mnohých odborných publikácií i odborných článkov u nás i v zahraničí. Má významný podiel i na prednáškovej činnosti na rôznych podujatiach na Slovensku, ktoré boli s medzinárodnou účasťou.

    Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, predsedom pracovnej skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie pri Slovenskej kardiologickej spoločnosti, je členom výboru Slovenskej i Európskej kardiologickej spoločnosti, je členom Working Group ESC.

    Jeho významná práca pre ľudstvo si zasluhuje ocenenie Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2007.

 Vytvorené: 11.01.2012 09:23, webman
Hore
Hore
Hore