Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

August 2020

3. augusta - 7. augusta

 • dovolenka

10. augusta

 • pracovná porada s vicestarostami
 • stretnutie s občanom
 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovný obed

 11. augusta

 • pracovné stretnutie ZŠ Riazanská
 • pracovné stretnutie Kramárik
 • pracovné stretnutie s občanom
 • pracovné stretnutie BSK

12. augusta

 • pracovné stretnutie s poslancom
 • riešenie pracovných záležitostí so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k parkovaniu Nobelova
 • pracovný obed so starostom Vajnor
 • vybavovanie agendy starostu

13. augusta

 • pracovne stretnutie k parkovaniu
 • pracovne stretnutie so zástupcom GIBu
 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie

14. augusta

 • pracovné stretnutie so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

17. augusta

 • pracovná porada s vicestarostami
 • stretnutie s občanom
 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovné stretnutie BVS
 • pracovné stretnutie NSK

18. augusta

 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Nissan
 • pracovné stretnutie – Znečistenie Istrochem
 • pracovné stretnutie s poslancom
 • pracovné stretnutie s občanom

19. augusta

 • riešenie pracovných záležitostí so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie Ekopodnik
 • pracovné stretnutie so zamestnancami
 • pracovné stretnutie ZŠ Za Kasárňou
 • vybavovanie agendy starostu

20. augusta

 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná agenda a administratíva

21. augusta

 • pracovné stretnutie so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

24. augusta

 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • vybavovanie agendy starostu

25. augusta

 • riešenie pracovných záležitostí so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

26. augusta

 • vybavovanie úradných listín, telefonickej, e-mailovej pracovnej komunikácie
 • pracovná agenda a administratíva

27. augusta

 • pracovná porada šéf EKO podnik VPS
 • pracovná porada s prednostom a vicestarostami
 • pracovná porada k rozpočtu
 • pracovné stretnutie s občanom

28. augusta

 • pracovné stretnutie so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie agendy starostu

31. augusta

 • vybavovanie agendy starostu (Home offce)


Vytvorené: 29.07.2020 09:05, webman
Hore
Hore
Hore