Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Americká

  • kĺzačka kovová s doskočiskom do pieskuDI_Americka
  • preliezka 1 ks kovová oblúková  
  • kôš na odpad 3 ks
  • lavička parková 10 ks /5 ks betónová, 5 ks okrová/

Správca ihriska:
EKO podnik VPS
Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby
02/44 37 39 38


 


Vytvorené: 12.03.2012 21:36, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore