Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Od 1. apríla do 15. mája bude jarná deratizácia škodcov

07.03.2017 -
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. apríla do 15. mája 2017 uskutočnená celoplošná jarná deratizácia s cieľom regulácie živočíšnych škodcov. Deratizáciu verejných priestranstiev v našej mestskej časti zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilej firmy.

Viac informácií: Jarná deratizácia 2017


Vytvorené: 07.03.2017 13:26, webman
Hore
Hore
Hore