Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Asistenta koordinátora Komunitného centra

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Asistenta koordinátora Komunitného centra
07.11.2016 -  
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Asistenta koordinátora Komunitného centra
Miesto výkonu práce: Komunitné centrum, Ovručská ul.č 5, Bratislava-Nové Mesto
Náplň práce:
• podieľa sa na praktickom zabezpečovaní sociálnych a komunitných služieb
• vykonáva realizáciu vzdelávacích voľnočasových aktivít v rámci komunitného centra a ďalších činností, ktoré vzniknú z konkrétnych potrieb poslania komunitného centra
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: min. VŠ vzdelanie 1. stupňa /bakalárske/, zameranie, odbor: vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v magisterskom, štúdijnom programe zameranom na:sociálnu prácu, sociálne služby a poradenstvo, pedagogiku /sociálnu, liečebnú, špeciálnu/, psychológiu
Prax v činnosti KC je výhodou
Počítačové znalosti: Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlock – pokročilý
Predpokladaný termín nástupu: december 2016 (dohodou)
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           
Žiadosti   zaslať  do  20.11.2016 adresu: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, personálny úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo  personalne@banm.sk Vytvorené: 07.11.2016 06:45, webman
Hore
Hore
Hore