Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard pri odbočke z Odborárskej ul. na ul. Staré ihrisko v Bratislave 30.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lakeside Park Bratislava – Phase II na ul. Tomášikova – Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 15115/70,120,121,122 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby „Záhradná chatka“ na ul. Na Koziarke v Bratislave, na pozemku parc.č. 18723 v katastrálnom území Vinohrady 30.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2016 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, Račianska ulica – I. etapa, Časť: SO 35 Osvetlenie promenády SO 43 SO 34.5.1 Prípojka NN pre objekt osvetlenie promenády, Stavebné pozemky: parc. č. 11486/2, 11486/8 katastrálne územie Nové Mesto 29.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava na pozemkoch register C parc. č. 15132/60, 15132/55, 15132/95, 15132/97, 15132/96, 15132/93, 15132/59, 15132/99 katastrálne územie Nové Mesto – Bratislava III 29.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 03 Komunikácie, spevnené plochy a plochy odstavných státí, ktorý je súčasťou stavby: Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava 28.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Nové Mesto, ul. Suchá – Chrasťová, UO02750 MS, na uliciach Suchá, Chrasťová v katastrálnom území Vinohrady 28.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene, v nebytovom priestore č. 12-906a na 1. NP bytového domu so súp. č. 1636, ležiaceho na pozemku parc. č. 11924/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. J.C. Hronského č. 20 v Bratislave 24.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na povolenie zmeny v užívaní časti stavby - nebytového priestoru č. 02/2 v bytovom dome na Nobelovej ulici č. 8, v Bratislave, na pozemku parc. č. 13442/1, v katastrálnom území Nové Mesto 24.11.2016 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby "Vstavba výťahovej šachty“ v bytovom dome so súp. č. 10100, na pozemku parc. č. 11247 v katastrálnom území Nové Mesto, na Trnavskej ceste 13 v Bratislave 23.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie stavby Obnova bytového domu J. C. Hronského 12-14“ so súpis. č. 1635 na ulici J. C. Hronského č. 12-14 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11925/1 a 11925/2 reg. „C“ v katastrálnom území Nové Mesto 23.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Legionárska 23, Bratislava so súpisným číslom 3538, na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne Družstevná 5-7 a Trnavská 15, Bratislava na pozemku parc.č. 11276/13 v katastrálnom území Nové Mesto Bratislava 21.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava na pozemkoch parc. č: 19470/1, 19470/61, 19470/62, 19470/63, 19470/64, 19470/65, 19470/66, 19470/67, 19470/68, 19470/69, 19470/70, 19470/71 a 19470/249 v katastrálnom území Vinohrady 18.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - garáž na pozemku parc. č. 5413/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Ďumbierskej ul. v Bratislave 16.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie BD Kraskova 4-10 – štítové steny, súpisné č. 1627, na pozemkoch parc. č. 11888/ 1, 2, 3, 4, v k.ú. Nové Mesto 16.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. ÚKaSP-20142241/ KON/ SP-115 zo dňa 1.12.2014 s právoplatnosťou 22.1.2015 "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou 16.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard vo forme prívesu osobného vozidla na Bojnickej ul. v Bratislave 15.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a prestavba objektu Pri starej prachárni 14 na pozemku parc. č. 11276/4 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore