Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky


	Priatelia, príďte zažiť pravú sviatočnú atmosféru do novomestskej Tržnice! V sobotu 8. apríla sme pre vás pripravili akciu VEĽKÁ NOC V TRŽNICI. Výroba korbáčov, kra...

Pozývame vás na Veľkú noc v Tržnici. V sobotu 8. apríla

Priatelia, príďte zažiť pravú sviatočnú atmosféru do novomestskej Tržnice! V sobotu 8. apríla sme pre vás pripravili akciu VEĽKÁ NOC V TRŽNICI. Výroba korbáčov, kra...

Zrušenie opatrení - vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto ruší opatrenia vydané v súvislosti s vtáčou chrípkou, vzhľadom na to, že v období od 11.2.2017 nebol v p...

Zmena v pravidlách určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb – od 1. mája 2017

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že dňa 14.02.2017 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/...

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúceho ekonomického oddelenia

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto,  Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava  vyhlasuje výberové konanie  Názov funkcie: Vedúci ekonomického oddelenia Miesto pr...

Pozvánka: Aké sociálne služby poskytujú neziskové organizácie v Novom Meste

Zaujíma te sa o to, aké sociálne služby poskytujú neziskové organizácie v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto? Kde môžete hľadať pomoc? Čo robiť, keď chcete pôsobiť...

Svetový deň vody - bezplatné testy pitnej vody zo studní

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2017, ktorého ústrednou témou je „Odpadová voda“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 22....

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  oznamuje občanom,  že  dňa  24. 03. 2017 (piatok)  bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ B-NM, Junácka č. 1  z technických ...

Osvedčovanie podpisov a listín bude v piatok 24. marca mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  oznamuje občanom,  že  dňa  24. 03. 2017 (piatok)  bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ B-NM, Junácka č. 1  z technických ...

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta pre kultúru a vzdelávanie

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referenta pre kultúru a vzdelávanie   Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mes...

Verejná diskusia ku Komunitnému plánu sociálnych služieb

Vážení občania, vážené organizácie, pozývame vas na verejnú diskusiu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb MČ Bratislava - Nové Mesto na roky 2017 - 2021, ktorá sa u...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava  hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov
Miesto práce: Miestny úrad Brat...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava  hľadá referenta pre správu, prevádzku a údržbu budov a objektov Miesto práce: Miestny úrad Brat...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN )
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové M...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN )

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN ) Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-Nové M...

Prerušená dodávka vody na Krasňanskej, Rýnskej a Vlašskej ulici

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom, že na uliciach Krasňanská, Rýnska, Vlašská, bude dňa 29.3.2017 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z ver...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá zdravotnú sestru / zdravotníckeho asistenta / opatrovateľku detí do detských jaslí

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá zdravotnú sestru / zdravotníckeho asistenta / opatrovateľku detí do detských jaslí Miesto v...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá sociálneho pracovníka/odborného pracovníka do detských jaslí

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá Sociálneho pracovníka/odborného pracovníka do detských jaslí Miesto výkonu práce: Robotníck...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
M...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) M...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá administratívneho pracovníka - správa registratúry
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-N...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá administratívneho pracovníka - správa registratúry

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava hľadá administratívneho pracovníka - správa registratúry Miesto práce: Miestny úrad Bratislava-N...

Prerušená dodávka vody na Bojnickej 19 - 25

Istrocem a. s. oznamuje obyvateľom bytov na ul. Bojnícka 19-25, že dnes 07.03.2017 v čase. do 14,30 hod.  bude prerušenie dodávky vody z dôvodu havárie.

Od 1. apríla do 15. mája bude jarná deratizácia škodcov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. apríla do 15. mája 2017...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu
odborný referent v oblasti územného plánovania
Miesto práce: ...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania Miesto práce: ...

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá
kuchára/kuchárku do detských jaslí
Miesto práce: Detské jasle, Robotnícka 11, Bratislava
Druh...

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jaslí

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá kuchára/kuchárku do detských jaslí Miesto práce: Detské jasle, Robotnícka 11, Bratislava Druh...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore