Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zmena lehoty na dokončenie stavby – odpoveď: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na bytovom dome so súpisným č. 52, na pozemkoch parc. č. 11404 a 11402, v katastrálnom území Nové Mesto 20.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava“ so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „INS FTTH BA Odborárska“, na uliciach Odborárska a Nobelova, a pod nespevnenými a spevnenými plochami medzi bytovými domami Odborárska – Trojdomy – Nobelova, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová 9“, na pozemku parc. č. 19470/189 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava", SO 04a Elektrické rozvody NN, na pozemkoch parc. č: 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/340 19470/369, 19470/370, 19470/373, 19470/386, 19470/387 a 19470/388 v k. ú. Vinohrady 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO01 Nové NN káblové vedenie, súčasť stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v k. ú. Vinohrady, na ul.Vidlicovej a Ceste na Kamzík 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Račianska 5-7" na pozemku parc. č. 11930/1 a 11930/2 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 15.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prerušenie konania „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II“ (nariadenie ústneho pojednávania) 07.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Wariant 550 “ na pozemku parc. č. 4587 a cesta na pozemku parc.č. 4530, k. ú. Vinohrady 06.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Nadstavba BD Račianska,“ na ul. Račianska č. 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 katastrálne územie – Nové Mesto 04.02.2019 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt „SO 401 – Areálové spevnené plochy“ v rámci stavby „Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ v areáli firmy Protetika na Bojnickej ul. 10 v Bratislave, parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70, 13608/111, k. ú. Nové Mesto 04.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska ulica č. 7,9,11 v Bratislave„ na pozemkoch parc. č.11918/5, 11919/1, 11919/2 na Sibírskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 29.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „Nebytová budova“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 28.01.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výlez na strechu bytového domu Legionárska 3,5,7, 83104 Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 10378, 10383, 10384 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.01.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bytový dom Budyšínska 3 Bratislava", na pozemkoch parc. č. 11309/1, 11309/2, 11309/3, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla – plynová kotolňa, Bytový dom Pri Starej prachárni 13-15,“ ktorá sa nachádza v samostatne vetranom priestore v suteréne bytového domu na ul. Pri Starej prachárni 13-15 na pozemku parc. č. 11276/8 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 28.01.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore