Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“, so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 13.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu na ul. Vihorlatská 12 v Bratislave“, so súp. č. 1024, na pozemku parc. č. 13685/1, v katastrálnom území Nové Mesto 10.08.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nové prejednanie: "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 09.08.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zabezpečenie odstránenia hygienických závad v byte č. 6 na Ovručskej č. 4 - výzva 09.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre Bratislava Prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B“ na ulici Jelšova a Uhrova, na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, k. ú. Vinohrady v Bratislave 09.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu "Domy Kramáre", na pozemkoch parc. č. 5783/13; 5787/1,3,9,10,11,12,13; 5785/1,2; 5786/3,4,5; 5701/110,122,123; 5798/5,11; 5799/1,2,4; 5800/2 a 5540/12, v k.ú. Vinohrady, na uliciach Jelšová, Uhrová 07.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu vo veci zrealizovanej nadstavby na streche objektu na Bellovej ul. č. 2/K v Bratislave, k. ú. Vinohrady 07.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru“, v byte č. 2 na 1.poschodí v bytovom dome so súp. č. 1604, na pozemkoch parc. č. 11777/1,2,3,4,5,6,7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej ul. č. 53,55,57,59,61,63,65 – vo vchode č. 57, v Bratislave 07.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v Bratislave 03.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav – výzva na doplnenie podania: „Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7, Bratislava“, týkajúce sa bytového domu so súp. č. 3251, na pozemkoch parc.č. 15671/13,12,11,10, v katastrálnom území Ružinov, v Bratislave 03.08.2018 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Konanie o odstránení stavby – oznámenie: SO-001 Nebytová budova situovaná v nároží ulíc Račianska a Pionierska v Bratislave na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto 03.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, k.ú. Nové Mesto na pozemkoch parc. č. 13072, 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20, 13073/3, 22001/1, 22001/25, 22001/29, 22072/2, 13180/2, 13175/2 reg. „C“ v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 15-17, Bratislava“ so súpisným číslom 113, na ulici Kalinčiakova 15-17 v Bratislave, na pozemku s parc. č. 11300/4 v katastrálnom území Nové Mesto 27.07.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Janoškova 4-6, Bratislava“ so súpisným číslom 849, na ulici Janoškova 4-6 v Bratislave, na pozemkoch s parc. č. 12840/1, 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 27.07.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Skalickej ul. č. 6 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Skalická 2,4,6 v Bratislave, súp.č. 1145, na pozemku parc.č. 13179/2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 26.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie „OC Matrix Mall“ na ulici Magnetová-Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 13628/1,2,3,4,5,6 , 13629, 13630, 13631 a 13632 v k. ú. Nové Mesto 24.07.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie pozemnej stavby nebytovej budovy s názvom “Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia- MP KOVANIA“ na pozemkoch parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 24.07.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Materská škola“, so súpisným č. 3111, na pozemkoch parc. č. KN „C“ 1363/2, 1363/7, 1363/8, 1363/9 a 1363/14, okres Bratislava II., obec BA – M.č. Ružinov, na nebytový priestor pre školstvo "trieda materskej školy" 23.07.2018 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto 23.07.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o povolenie reklamnej stavby – 3 ks jednostranný osvetlený reklamný pútač s plochou (3x) 52,07m2, navrhovaný na streche bytového domu súp. č. 4927 na Krížnej ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave, na pozemku registra „C“-KN parc. č. 10432, k. ú. Nivy 19.07.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore