Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Vstavba výťahovej šachty v bytovom dome Trnavská 13, na pozemku s parc. č. 11247 v katastrálnom území Nové Mesto 13.10.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený billboard za oplotením areálu na Vajnorskej ul. v Bratislave 13.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor č. 12-901 nachádzajúci sa v suteréne bytového domu so súp. č. 849 na Janoškovej ul. č. 4 v Bratislave, na pozemku parc.č. 12840/2 v katastrálnom území Nové Mesto 13.10.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba komínového systému pre nízko výkonné krbové kachle v byte č. 25 v bytovom dome so súp. č. 1145 na pozemkoch parc. č. 13179/4, v katastrálnom území Nové Mesto na Skalickej ceste č. 2 v Bratislave 13.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave, súp.č. 267, na pozemku parc.č. 11308/3 v katastrálnom území Nové Mesto na Osadnej 2 v Bratislave 13.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predajňa s opravárenskou dielňou v zázemí predajne na 1.NP s galériou, v objekte súp.č. 475, na ul. Nám. SNP 16 v Bratislave, na pozemku parc. č. 8881/1 v katastrálnom území Staré Mesto 13.10.2016 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Podkolibská ul. na pozemku parc. č. 4951/3, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/7, 4951/8 a 4951/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Podkolibskej ulici 13.10.2016 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytové domy Vlárska - Kramáre, 84 b j., Bratislava 13.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Záhradná chata na ul. Na Vtáčniku v Bratislave, súp.č. 3382, na pozemku parc. č. 18052/48 v katastrálnom území Vinohrady 27.09.2016 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Legionárska 23, Bratislava so súpisným číslom 3538, na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a prestavba objektu Pri starej prachárni 14 na pozemku parc. č. 11276/4 v katastrálnom území Nové Mesto 22.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Hrubé terénne úpravy – zabezpečenie stavebnej jamy pre ďalšiu výstavbu, ktorý je súčasťou stavby: " Park pod Kolibou " na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2 v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave 22.09.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A, Bratislava so súp. č. 11577, na pozemku parc. č. 11462/3 v katastrálnom území Nové Mesto 21.09.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel - pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. 89 – 91A v Bratislave 20.09.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava 20.09.2016 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba bytového domu na Opavskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5480/8, 5480/23 a 21648/1 v katastrálnom území Vinohrady 20.09.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava so súp. č. 998, na pozemkoch parc. č. 12200/10 a 12200/11 v katastrálnom území Nové Mesto 14.09.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba bytového domu objekty SO 02 spevnené plochy a SO 03 účelová komunikácia na Opavskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5480/8, 5480/23 a 21648/1 v katastrálnom území Vinohrady 12.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený billboard na Bojnickej ul. v Bratislave (v blízkosti odbočky na ul. Stará Vajnorská) 07.09.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Skalická 8-12, Bratislava so súpisným č. 1146 na pozemku parc. č. 13170/2 v katastrálnom území Nové Mesto 31.08.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore