Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Povolenie na užívanie stavby Obnova bytového domu J. C. Hronského 12-14“ so súpis. č. 1635 na ulici J. C. Hronského č. 12-14 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11925/1 a 11925/2 reg. „C“ v katastrálnom území Nové Mesto 23.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vstavba plynovej kotolne Družstevná 5-7 a Trnavská 15, Bratislava na pozemku parc.č. 11276/13 v katastrálnom území Nové Mesto Bratislava 21.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Legionárska 23, Bratislava so súpisným číslom 3538, na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava na pozemkoch parc. č: 19470/1, 19470/61, 19470/62, 19470/63, 19470/64, 19470/65, 19470/66, 19470/67, 19470/68, 19470/69, 19470/70, 19470/71 a 19470/249 v katastrálnom území Vinohrady 18.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. ÚKaSP-20142241/ KON/ SP-115 zo dňa 1.12.2014 s právoplatnosťou 22.1.2015 "GLOBAL BUSINESS CENTER", roh Vajnorskej ulice a ulice Za stanicou 16.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - garáž na pozemku parc. č. 5413/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Ďumbierskej ul. v Bratislave 16.11.2016 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zateplenie BD Kraskova 4-10 – štítové steny, súpisné č. 1627, na pozemkoch parc. č. 11888/ 1, 2, 3, 4, v k.ú. Nové Mesto 16.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard vo forme prívesu osobného vozidla na Bojnickej ul. v Bratislave 15.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a prestavba objektu Pri starej prachárni 14 na pozemku parc. č. 11276/4 v katastrálnom území Nové Mesto 14.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby - stavebné úpravy bytového domu so súpis. č. 1636 na ulici Jozefa Cígera Hronského č. 18 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11924/1 v katastrálnom území Nové Mesto 09.11.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dom Varšavská s prípojkami na IS a vonkajšími parkovacími miestami na ul. Varšavská v Bratislave na pozemkoch parc. č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 v katastrálnom území Nové Mesto 08.11.2016 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 36 bytového domu so súp. č. 2 na Legionárskej ul. č. 13 v Bratislave, na pozemku parc. č. 10392/4 v katastrálnom území Nové Mesto 07.11.2016 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova, zateplenie a odstránenie systémových porúch BD Višňová 7 v Bratislave, súpisné č. 2928, na pozemku parc. č. 5803/7, v katastrálnom území Vinohrady 03.11.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Urban Residence, časť SO 44.1 Areálové komunikácie a spevnené plochy A.I , na pozemku parc. č. 11486/7 katastrálne územie Nové mesto v Bratislave 03.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava v lokalite vymedzenej areálom Kuchajda, Tomášikova ul. a Trnavská cesta, na pozemkoch parc. č. 15132/60,55,95,97,96,93, 59 a 99 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.11.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - obojstranný neosvetlený billboard na pozemku CKN, parc. č. 17015/90 a parc. č. 17015/173, katastrálne územie Nové Mesto, pri križovatke ul. Rožňavská a Bojnická v Bratislave 02.11.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na zastavenie stavebných prác - spoločné priestory BD Jozefa Cígera Hronského č. 18 v Bratislave, súp. č. 1636, postaveného na pozemku parc. č. 11924/1 v katastrálnom území Nové Mesto 31.10.2016
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. 89 – 91A v Bratislave 27.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dostavba a rekonštrukcia rodinného domu na Pluhovej ul. č. 54 v Bratislave, v lokalite Zátišie, na pozemkoch parc. č. 12823/1 a 12823/2, v katastrálnom území Nové Mesto 24.10.2016 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks reklamnej stavby - jednostranný neosvetlený panel na pozemku pred oplotením areálu na Vajnorskej ul. v Bratislave 24.10.2016 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore