Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska ulica č. 7,9,11 v Bratislave„ na pozemkoch parc. č. 11918/5, 11919/1, 11919/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Sibírskej ulici v Bratislave 22.10.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie", parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 18.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie odvolania - stavebné úpravy v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.10.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„REKREAČNÁ CHATA - NOVOSTAVBA“ v lokalite Vtáčnik, na pozemkoch parc. č. 18052/12, 18052/74 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.10.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" Miesto stavby: na pozemkoch reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 katastrálne územie Nové Mesto 18.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní konania - zmena projektovej dokumentácie stavby, zmena podkladov „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.10.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre – Bratislava, Prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B“ na ulici Jelšova a Uhrova, na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, ..., k. ú. Vinohrady v Bratislave 17.10.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba garáže a ateliéru zapustená do svahu“ na pozemkoch parc. č. 5812, 5813 v katastrálnom území - Vinohrady, na Uhrovej ulici č. 10 v Bratislave 15.10.2018 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom LM Koliba – Záruby III“, na pozemkoch – rodinný dom: parc. č. 18204/1, 18203/2, 18205, inžinierske siete: 18204/1, 18211/11, 18202, 22302 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 11.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere „Biely kríž“ 11.10.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ (stavebné úpravy v byte č. B1.108) v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4855, 4848/2, 4853/4, 4854/5 v katastrálnom území Vinohrady 04.10.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba – 2 ks umiestnené na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A,9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba - 1ks umiestnená na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 101 – 14 parkovacích miest“ v lokalite Tupého ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4881/1, 4875/4, 4875/5 katastrálne územie Vinohrady pri obytnom súbore Park pod Kolibou 28.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Stavebné úpravy v byte č. 17“ na 4. p bytového domu, so súpisným č. 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734 a 11735, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. Čsl. parašutistov č. 3,5,7,9 — vo vchode č. 3, v Bratislave 27.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene PD k vydaniu územného rozhodnutie "INS FITH BA Odborárska" , k. ú. Nové Mesto, Bratislava 27.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 26.09.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na uliciach Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová a Tupého v katastrálnom území Vinohrady 26.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ul. Tylova 17,19 na pozemku parc. č. 13677/6 v katastrálnom území – Nové Mesto, v Bratislave 24.09.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na umiestnenie stavby “ Parkovisko SZU Kramáre“ pre budovu pozemok parc. č. 5436/4, pre vodovodnú prípojku pozemok parc. č. 21647/1 Katastrálne územie Vinohrady 24.09.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore